Hoofdstuk 6 | Verder vooruitkijken dan we ooit hebben gedurfd

illustraties-vooruitkijkenvoorvergevorderden_h6h7-31

Samenvatting

In zelfbewustzijn, taal en samenwerkingsvermogen onderscheidt de mens zich daadwerkelijk van alle andere dieren. Kunst en cultuur maken ons uniek en dragen in belangrijke mate bij aan ons voortbestaan. Maar als we de mensheid beschouwen als één persoon, blijken we de volwassenheid nog niet te hebben bereikt. Sterker nog, we zijn de soortelijke pubertijd net voorbij en staan aan het begin van onze soortelijke adolescentie. We moeten echter heel snel volwassen worden om als één soort de toekomst tegemoet te zien. Voor de realisatie van Het Moederplan moeten we namelijk honderd jaar vooruitplannen, duizend jaar later kijken en tienduizend jaar in de toekomst durven dromen. Ruim baan voor homo sapiens universi, de ruimtemens!

Filmpje kijken?

Ieder subhoofdstuk van dit boek bevat naast interessante boekreferenties ook QR-codes die linken naar TED(x)-video’s die dieper op de materie ingaan. Dit zijn ze:

6.1 Onze unieke vermogens

Met zelfbewustzijn, taal en samenwerkingsvermogen onderscheiden we ons van andere diersoorten. Maar kunst en cultuur maken ons waarlijk uniek en definiëren de mens.

6.2 Soortelijke pubertijd

Als individu doorlopen we zeven jeugdfasen van baby naar volwassene. Bekijken we de groei van de mensheid als één persoon dan zijn we onze puberteit maar nét ontgroeid.

6.3 Honderd jaar vooruitplannen

De mensheid heeft tien jaar om te komen tot een honderdjarenplan met als enig doel het verlaten van deze planeet. Kijk maar eens wat we met zijn allen in die tijd kunnen bereiken.

6.4 Duizend jaar later kijken

Honderd jaar voorbereiding zijn genoeg voor duizend jaar ruimteverovering. Als de mens ergens zijn zinnen op heeft gezet dan gaat het hard: het universum heeft geen grenzen.

6.5 Tienduizend jaar in de toekomst durven dromen

Als je eenmaal honderd en duizend jaar in de toekomst hebt gekeken dan is tienduizend jaar niet meer zo ver weg. Waar de moderne mensaap zijn hoed laat zweven, daar is zijn thuis.