Hoofdstuk 5 | Homo sapiens aller continenten, verenigt u!

illustraties-vooruitkijkenvoorvergevorderden-26

Samenvatting

Mogen we ons als soort eigenlijk wel succesvol noemen? Als we potentie afzetten tegen puinhoop is het antwoord ‘misschien.’ Feit is wel dat we één soort zijn; het onderscheid tussen rassen is volstrekt overbodig: we zijn een verzameling culturen. Ieder gezond mens waar dan ook ter wereld geboren, heeft dezelfde potentie als ieder ander. Al die mensen zijn tegenwoordig door telecommunicatie met elkaar verbonden, maar moet je ook altijd alles overal van weten? We zouden er enorm op vooruitgaan als we het nieuws alleen daar brengen waar het nodig is. Wat niet weet, wat niet deert! Van dit alles kunnen we handig gebruikmaken om de doelen van Het Moederplan – het behouden en op termijn verlaten van onze planeet – te realiseren.

Filmpje kijken?

Ieder subhoofdstuk van dit boek bevat naast interessante boekreferenties ook QR-codes die linken naar TED(x)-video’s die dieper op de materie ingaan. Dit zijn ze:

5.1 De definitie van soortelijk succes

Het antwoord op de vraag of je als soort succesvol genoemd mag worden hangt sterk af van wie je het vraagt. Soortelijk succes komt met een vijftal harde voorwaarden.

 

5.2 Als we elkaar écht diep in de ogen kijken

Wij zijn door ons DNA één grote familie. Dat uitgangspunt heeft kracht genoeg om onze oerangsten, onze achterdocht en onze vooroordelen voorgoed achter ons te laten.

 

5.3 Ons arme beïnvloedbare brein

Ieder soort nieuws dat tot ons komt beïnvloedt ons empathische brein en veroorzaakt medeleven. We kunnen niet anders dan meevoelen en dat geldt voor zowel goed als slecht nieuws.

 

5.4 Dit is het nieuws: wat niet weet wat niet deert

We worden dagelijks overspoeld met overdreven slecht nieuws dat niet in verhouding staat tot wat er goed gaat. Met het ‘nieuws van de toekomst’ maken we daar een einde aan.