Hoofdstuk 4 | Alles wat we nodig hebben ligt aan onze voeten

illustraties-vooruitkijkenvoorvergevorderden-20

Samenvatting

Laten we eens kijken naar wat er goed gaat, want er is volop hoop! De afgelopen tweehonderd jaar zijn we er allemaal op vooruit gegaan. De technologische en digitale ontwikkelingen zijn verbazingwekkend en we ontrafelen de geheimen van het DNA. We leren steeds meer over de oorzaken van levensbedreigende ziekten als kanker en over erfelijke long- en spierziekten. Hebzucht, onverdraagzaamheid en bijgeloof worden bestreden door armoedebestrijding, onderwijs en gezondheidszorg. We weten allang hoe we fossiele brandstoffen kunnen vervangen door duurzame alternatieven: energie uit Zon, wind, biomassa en de Aarde zelf. We hebben de technologie om onze moederplaneet te beschermen en te behouden. Dat is mooi, want van daaruit moeten we de ruimte gaan veroveren. Ja, we moeten van deze planeet af!

Filmpje kijken?

Ieder subhoofdstuk van dit boek bevat naast interessante boekreferenties ook QR-codes die linken naar TED(x)-video’s die dieper op de materie ingaan. Dit zijn ze:

4.1 De Vooruitgang van Rosling

De zorgen over onze planeet zijn terecht en problematisch maar wie goed kijkt ziet licht gloren aan de horizon. We zijn er de afgelopen paar honderd jaar √°llemaal op vooruit gegaan.

4.2 De verworvenheden van de moderne, denkende mens

Een mens leeft kort maar zijn cumulatieve inspanningen worden beloond. De medische wetenschap is een heel eind gekomen sinds het aderlaten en kwakzalven.

4.3 De toekomst van onze technologie

Al miljarden jaren voorzien Zon en Aarde ons van gratis energie. Pas nu beginnen we deze onuitputtelijke bronnen te ontdekken als alternatief voor fossiele brandstoffen.

4.4 Het richten van alle neuzen

Hoe krijg je zeven miljard mensen zo ver dat ze collectief de schouders zetten onder een gemeenschappelijk probleem? Hoe je hebzucht, onverdraagzaamheid en bijgeloof pareert met armoedebestrijding, onderwijs en gezondheidszorg.

4.5 We moeten van deze planeet af!

Het is een onoverkomelijk en onvermijdelijk gegeven: de Aarde zal vergaan en wij ook als we niet oppassen. Zeven redenen waarom we zo snel mogelijk van deze planeet af moeten.